3 Fase Aardlekschakelaar

Een moderne elektrische installatie is voorzien van een of meerdere aardlekschakelaars of aardlekautomaten. Een aardlekschakelaar beveiligd in de regel een aantal groepen tegelijk, deze registreert of niet ergens in een van deze groepen stroom weg "lekt" naar de aarde. Is er sprake van stroomverlies dan schakelt de aardlekschakelaar direct uit. 
Indien u constateert dat de aardlekschakelaar op de stand 0 staat gaat u als volgt te werk:

1 Stel vast welk deel van uw installatie niet werkt
2 Trek alle contactstoppen (stekkers) in betreffende gedeelte uit de wandcontactdozen
3 Probeer vervolgens de aardlekautomaat weer op de stand 1 te schakelen
4 Indien dit lukt en u weer stroom op betreffende groep heeft, is dus vastgesteld dat de storing is veroorzaakt door een van deze toestellen
5 Indien de aardlekautomaat toch weer uitschakelt blijkt de storing dus in de vaste installatie op te treden
6 Laat de installatie of de gestoorde toestellen testen door Elekthree Installateurs.

 

 

 

 

 


* Tip
Let op of er ook belangrijke apparaten op gestoorde groep zijn aangesloten, zoals bijvoorbeeld een diepvriezer, computer of CV ketel (vorstgevaar).

Een aardlekautomaat beveiligt een enkele groep, er zullen dan ook meerdere aanwezig zijn in uw verdeelkast, namelijk een voor elke groep. Naast de functie van Aardlekbeveiliging werkt de aardlekautomaat tevens als beveiliging tegen overbelas- ting en kortsluiting tussen de fase en nul. 
Indien u constateert dat er een aardlekautomaat op 0 staat gaat u als volgt te werk:

* Tip
Op de aardlekschakelaar en aardlekautomaat zit een knopje waarmee u, als test, een stroomlek simuleert. Voer deze controle eens per half jaar uit, indien u constateert dat de aardlekschakelaar of automaat hier niet op reageert, waarschuw dan Elekthree Installateurs zij zullen de betreffende Aardlekbeveiliging doormeten en indien nodig vervangen, zodat uw veiligheid gewaarborgd is.

* Tip
Indien u bovenstaande test uitvoert, houd u er dan rekening mee dat de spanning van betreffende groep wordt uitgeschakeld, sluit dus eerst uw computer uit en eventuele andere apparaten die door het opnieuw inschakelen een gevaar kunnen opleveren.

* Tip
Indien u deze test uitvoert, zullen alle op die groep aangesloten elektrische klokken, videorecorders en andere apparatuur mogelijk hun geprogrammeerde tijd verliezen.
Voer de test dan ook bij voorkeur uit bij de overgang van zomer/wintertijd, dan moet u immers toch alles opnieuw programmeren.

 

Onweer en aardlekschakelaars

Komt u tijdens of na een onweersbui plotseling zonder licht te zitten, kan dit veroorzaakt zijn door het uitschakelen van een of meerdere aardlekschakelaars. 
Meestal is dit het gevolg van blikseminslag in de naaste omgeving, de aardlekschakelaar staat dan in stand 0.
Kijkt u dan eerst zelf of u de storing kunt verhelpen door deze schakelaar weer van
0 op de stand 1 te zetten.
Blijkt het daar niet aan te liggen raadpleeg dan Elekthree Installateurs.

* Tip
Bedenk dat door de storing ook Uw koel- en/of diepvrieskast uitgeschakeld kan zijn. Wordt er niet binnen 24 uur weer ingeschakeld dreigt er voedselbederf.

* Tip
Als gevolg van blikseminslag kunnen uw kostbare geluids-, video- en/of computer- installatie onherstelbare schade oplopen. Voorkomen is hier beter dan genezen.

* Tip
Bedenk dat deze situatie ook tijdens uw vakantie voor kan komen. Met alle gevolgen van dien, maak een afspraak met degene die op uw huis let tijdens uw afwezigheid om, vooral na een onweersbui, de aardlekschakelaar(s) te controleren.