Groepsautomaat

Een groep is een deel van de elektrische installatie in een huis, gebouw, boot, caravan etcetera dat afzonderlijk is afgezekerd met een groepsautomaat.

Door de installatie te verdelen in groepen voorkomt men dat bij een probleem in een deel van de installatie, alle delen zonder elektriciteit komen te zitten.

De zekeringswaarde is thuis meestal 16 Ampère)